Sáng tạo thương hiệu

Thương hiệu không chỉ là logo, màu sắc, slogan… mà chúng cũng được nhân cách hoá và có những đặc tính riêng, ngoài ra sáng tạo thương hiệu đối với KEA là làm cho một cái “hiệu” được “thương” trong tâm trí khách hàng.
KEA Creative