Góc Nhìn

Chúng tôi chia sẻ những xu hướng thiết kế, kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình làm việc và triển khai dự án với khách hàng của mình. 

SUBSCRIBE

Nội dung sản phẩm chất lượng. Trong hộp thư đến của bạn. Mỗi tuần.

Hệ màu RGB, CMYK và ứng dụng
Kiến thức

Hệ màu RGB, CMYK và ứng dụng

Hầu như ai cũng đã được tiếp xúc với màu sắc ngay khi còn học trung học, và đã đâu đó chúng ta nghe đến hệ màu RGB hay CMYK